גידור בטחוני

 
גדר עשויה להיות מטרד, וזאת כאשר אתה צועד ומעוניין להיכנס לשטח מסוים וגדר ניצבת בפניך. אבל כולנו מבינים ויודעים שמטרת הגדר היא בעלת חשיבות רבה. ולא בכדי מתקינים גדרות במקומות רבים. ואכן, אחת המטרות המרכזיות של הגדר היא יצירת אזור בטוח ומגודר שימנע כניסה של גורמים בלתי רצויים אל תוך השטח.
 

גידור יישובים

 
אחד השימושים המרכזיים בגידור בטחוני הוא הצבת גבול סביב ליישובים. הגדר מותקנת סביב לכל שטח היישוב כאשר באזורים מסוימים מתקינים שערים בעדם יוכלו התושבים להיכנס ולצאת. כמובן שהגדר אינה מאפשרת יציאה וכניסה בכל נקודה, אבל היא זו שמשרה על התושבים שלווה ומשדרת כי המקום מוגן וסגור. לא כל מי שרוצה להיכנס פנימה יוכל לעשות זאת. בצורה כזו היישוב מוגן מפני מזיקים שלא יוכלו להיכנס למקום ולהזיק לתושבי המקום.
 

גידור דרכים

 
גם בדרכים יש צורך להתקין גדרות. גדרות אלו נועדו להגן על הכבישים ולמנוע כניסה בלתי מבוקרת של גורמים בלתי רצויים. ואכן בכבישים רבים ברחבי הארץ ניתן לגלות את הגדרות הביטחוניים מוצבים בצדי הכביש ומאפשרים לכוחות הצבא לשלוט על השטחים ולהגן על התושבים מפני גורמים מזיקים.
 

דרגות שונות של גידור

 
גדר ביטחונית אמנם נועדה למנוע כניסה בלתי מבוקרת. אך יש גדרות ברמות הרתעה שונות. יש גדרות כאלו שאינם מהוות אתגר של ממש למי שבכל זאת לא יבין את ה'רמז', וינסה להיכנס פנימה. לעומת זאת יש גדרות קוצניים, כאלו שמסכנים את המטפס ולא מאפשרים לחדור פנימה. בדומה לכך יש גדרות תיל שמלופפים בקוצים שמונעים אף הם טיפוס וחדירה אל תוך השטח. כמובן שבהתאם לצורך הביטחוני יציבו את הגדר המתאימה שתספק את הביטחון ותמנע כניסה לא רצויה של גורמים עוינים.
 

התאמה והתקנה מקצועית

 
במטרה לספק את הביטחון הנדרש חשוב מאוד להזמין גדרות מתאימים ברמת ההרתעה שלהם לפי הצורך בשטח. כמו כן חשוב מאוד כי הגדרות יותקנו ביד מקצועית ויקובעו היטב לשטח, כך שהם יספקו את ההגנה הנדרשת ולא יאפשרו חדירה באמצעות פרצות. שכן ידוע לכולנו שפרצה קוראת לגנב.